quan ly database wordpress 2

Quản lý cơ sở dữ liệu WordPress với phpMyAdmin – Phân 1

WordPress được viết bằng PHP và sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Để sử dụng WordPress , bạn không thực sự cần phải học cả hai.

Tuy nhiên, nếu hiểu biết rất cơ bản về cả hai có thể giúp bạn khắc phục sự cố cũng như nâng cao hiểu biết của bạn về cách hoạt động của WordPress  .

Trong bài viết này, chúnsg tôi sẽ giải thích cách WordPress sử dụng cơ sở dữ liệu bao gồm phần giới thiệu về các bảng cơ sở dữ liệu WordPress mặc định.

Chúng tôi cũng sẽ chỉ cho bạn cách quản lý cơ sở dữ liệu WordPress bằng phpMyAdmin, bao gồm việc tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress, v.v.

Lưu ý là bài viết này có 15 bước hướng dẫn, nên chúng tôi xin chia làm 2 phần nhé. Phần 1 chia làm 8 bước, còn 7 bước chúng tôi sẽ viết bài tiếp theo.

1.Cơ sở dữ liệu là gì và WordPress sử dụng nó như thế nào?

Cơ sở dữ liệu là một hệ thống lưu trữ và tìm nạp dữ liệu một cách có tổ chức. Cơ sở dữ liệu cho phép phần mềm quản lý dữ liệu theo cách có thể lập trình được.

Ví dụ: WordPress sử dụng PHP (ngôn ngữ lập trình) để lưu trữ và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu WordPress bao gồm bài đăng, trang, nhận xét, danh mục, thẻ, trường tùy chỉnh, người dùng và các cài đặt WordPress khác. 

Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về vấn đề này sau trong hướng dẫn khi chúng tôi bao gồm tất cả các bảng cơ sở dữ liệu WordPress.

Khi bạn cài đặt WordPress lần đầu , nó yêu cầu bạn cung cấp tên cơ sở dữ liệu, máy chủ, tên người dùng và mật khẩu. Thông tin này được lưu trữ trong tệp cấu hình có tên wp-config.php .

word image 165

Trong quá trình cài đặt, WordPress sử dụng thông tin bạn cung cấp về cơ sở dữ liệu để tạo bảng và lưu trữ dữ liệu cài đặt mặc định bên trong các bảng đó.

Sau khi cài đặt, WordPress chạy các truy vấn đến cơ sở dữ liệu này để tạo động các trang HTML cho trang web hoặc blog của bạn .

Đây là điều làm cho WordPress cực kỳ mạnh mẽ vì bạn không phải tạo tệp .html mới cho mỗi trang mà bạn muốn tạo. WordPress xử lý mọi thứ một cách linh hoạt.

Cơ sở dữ liệu WordPress của tôi được lưu trữ ở đâu?

WordPress sử dụng MySQL làm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, là một phần mềm được cài đặt trên máy chủ lưu trữ WordPress của bạn . Cơ sở dữ liệu WordPress của bạn cũng được lưu trữ trên cùng một máy chủ.

Tuy nhiên, vị trí này không thể truy cập được trên hầu hết các môi trường lưu trữ được chia sẻ. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng gói lưu trữ VPS hoặc máy chủ chuyên dụng, thì bạn có thể sử dụng các công cụ dòng lệnh để định vị cơ sở dữ liệu.

Thông thường nó nằm ở đường dẫn sau:

/var/ lib/mysql /your_database_name

Tuy nhiên, điều này có thể khác với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ này với nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không thực sự cần phải truy cập vào chính tệp cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các công cụ khác như phpMyAdmin để quản lý cơ sở dữ liệu của mình.

2.PhpMyAdmin là gì?

PhpMyAdmin là một phần mềm dựa trên web cho phép bạn quản lý cơ sở dữ liệu MySQL bằng trình duyệt web của mình. Nó cung cấp một giao diện dễ sử dụng cho phép bạn chạy các lệnh MySQL và các hoạt động cơ sở dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để duyệt và chỉnh sửa các bảng, hàng và trường cơ sở dữ liệu. Nó cũng cho phép bạn nhập, xuất hoặc xóa tất cả dữ liệu bên trong cơ sở dữ liệu.

3. Làm thế nào để truy cập PhpMyAdmin?

PhpMyAdmin được cài đặt sẵn với tất cả các công ty lưu trữ WordPress hàng đầu. Bạn có thể tìm thấy nó trong phần Cơ sở dữ liệu của bảng điều khiển cPanel của tài khoản lưu trữ của bạn. Dưới đây là một ví dụ ảnh chụp màn hình từ bảng điều khiển Bluehost của webisite Mekong Green 

word image 166

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn, giao diện cPanel của bạn có thể trông khác với ảnh chụp màn hình ở trên. Bạn vẫn có thể tìm thấy biểu tượng phpMyAdmin trong phần cơ sở dữ liệu.

Nhấp vào nó sẽ mở ra giao diện phpMyAdmin, nơi bạn có thể chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình từ cột bên trái. Sau đó, phpMyAdmin đó sẽ hiển thị tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

word image 167

4.Hiểu các bảng cơ sở dữ liệu WordPress

Mỗi cài đặt WordPress có 12 bảng mặc định trong cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu cho các phần, tính năng và chức năng khác nhau của WordPress.

Nhìn vào cấu trúc của các bảng này, bạn có thể dễ dàng hiểu được nơi lưu trữ các phần khác nhau của trang web. Hiện tại, cài đặt WordPress mặc định tạo ra các bảng sau:

Lưu ý: wp_ trước mỗi tên bảng là tiền tố cơ sở dữ liệu bạn chọn trong quá trình cài đặt. Nó có thể khác nếu bạn đã thay đổi nó tại thời điểm cài đặt.

4.1 wp_commentmeta: 

Bảng này chứa thông tin meta về các nhận xét được đăng trên trang web WordPress. Bảng có bốn trường meta_id, comment_id, meta_key và meta_value. Mỗi meta_id liên quan đến một comment_id. Một ví dụ về thông tin meta nhận xét được lưu trữ là trạng thái của nhận xét (đã phê duyệt, đang chờ xử lý, thùng rác, v.v.).

4.2 wp_comments: 

Như tên cho thấy bảng này chứa các bình luận WordPress của bạn. Nó chứa tên tác giả nhận xét, url, email, nhận xét, v.v.

4.3 wp_links: 

Để quản lý blogrolls được tạo bởi các phiên bản trước của WordPress hoặc plugin Trình quản lý liên kết .

4.4 wp_options: 

Bảng này chứa hầu hết các cài đặt trên toàn trang web WordPress của bạn như: url trang, email quản trị, danh mục mặc định, bài đăng trên mỗi trang, định dạng thời gian và nhiều hơn nữa. Bảng tùy chọn cũng được nhiều plugin WordPress sử dụng để lưu trữ cài đặt plugin.

4.5 wp_postmeta: 

Bảng này chứa thông tin meta về các bài đăng, trang WordPress và các loại bài đăng tùy chỉnh của bạn. Ví dụ về thông tin meta bài đăng sẽ là mẫu nào sẽ sử dụng để hiển thị trang, các trường tùy chỉnh , v.v. Một số plugin cũng sẽ sử dụng bảng này để lưu trữ dữ liệu plugin, chẳng hạn như thông tin SEO WordPress .

4.6 wp_posts: 

Tên cho biết bài đăng nhưng thực ra bảng này chứa tất cả các loại bài đăng hoặc chúng ta nên nói các loại nội dung. Bảng này chứa tất cả các bài đăng, trang, bản sửa đổi và các loại bài đăng tùy chỉnh của bạn .

4.7 wp_termmeta: 

Bảng này cho phép các nhà phát triển lưu trữ siêu dữ liệu tùy chỉnh cho các điều khoản theo phân loại tùy chỉnh của họ. Ví dụ: WooCommerce sử dụng nó để lưu trữ siêu dữ liệu cho các thuộc tính và danh mục sản phẩm.

4.8 wp_terms: 

WordPress có một hệ thống phân loại mạnh mẽ cho phép bạn sắp xếp nội dung của mình. Các mục phân loại riêng lẻ được gọi là các điều khoản và chúng được lưu trữ trong bảng này. Ví dụ: các danh mục và thẻ trong WordPress của bạn là phân loại và mỗi danh mục / thẻ bên trong chúng là một thuật ngữ.

4.9 wp_term_relationships: 

Bảng này quản lý mối quan hệ của các loại bài đăng WordPress với các điều khoản trong bảng wp_terms. Ví dụ, đây là bảng giúp WordPress xác định bài đăng X nằm trong danh mục Y.

4.10 wp_term_taxonomy: 

Bảng này xác định các đơn vị phân loại cho các thuật ngữ được xác định trong bảng wp_terms.

 Ví dụ: nếu bạn có cụm từ “ Hướng dẫn WordPress ”, thì bảng này chứa dữ liệu cho biết nó được liên kết với một phân loại gọi là danh mục. Tóm lại, bảng này có dữ liệu giúp WordPress phân biệt giữa thuật ngữ nào là danh mục, thuật ngữ nào là thẻ, v.v.

4.11 wp_usermeta: 

Chứa thông tin meta về những người dùng đã đăng ký trên trang web của bạn.

4.12 wp_users: 

Chứa thông tin người dùng như tên người dùng, mật khẩu, email người dùng, v.v.

5.Quản lý cơ sở dữ liệu WordPress bằng phpMyAdmin

Cơ sở dữ liệu WordPress thường chứa các cài đặt WordPress quan trọng, tất cả các bài đăng trên blog, các trang, nhận xét của bạn và hơn thế nữa. Bạn cần phải cực kỳ cẩn thận khi sử dụng phpMyAdmin, nếu không bạn có thể vô tình xóa dữ liệu quan trọng.

Để phòng ngừa, bạn nên luôn tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh . Điều này sẽ cho phép bạn khôi phục cơ sở dữ liệu của mình như trước đây.

Hãy cùng xem cách dễ dàng tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress.

6.Tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress bằng phpMyAdmin

Để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress của bạn từ phpMyAdmin, hãy nhấp vào Cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Trên menu trên cùng, nhấp vào tab Xuất .

word image 168

Trong các phiên bản phpMyAdmin mới hơn, nó sẽ yêu cầu bạn cung cấp phương thức xuất. Phương pháp nhanh sẽ xuất cơ sở dữ liệu của bạn dưới dạng tệp .sql. Trong phương pháp tùy chỉnh, nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều tùy chọn hơn và khả năng tải xuống bản sao lưu trong kho lưu trữ nén zip hoặc gzip.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương pháp tùy chỉnh và chọn zip làm phương pháp nén. Phương pháp tùy chỉnh cũng cho phép bạn loại trừ các bảng khỏi cơ sở dữ liệu.

Giả sử nếu bạn đã sử dụng một plugin tạo bảng cơ sở dữ liệu và bạn không còn sử dụng plugin đó nữa, thì bạn có thể chọn loại trừ bảng đó khỏi bản sao lưu nếu muốn.

word image 169

Tệp cơ sở dữ liệu đã xuất của bạn có thể được nhập lại vào một cơ sở dữ liệu khác hoặc cùng một cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng tab nhập của phpMyAdmin.

7.Tạo Bản sao lưu WordPress bằng Plugin

Giữ các bản sao lưu thường xuyên cho trang web WordPress của bạn là điều tốt nhất bạn có thể làm để bảo mật WordPress của mình . 

Mặc dù cơ sở dữ liệu WordPress chứa phần lớn thông tin trang web của bạn, nhưng nó vẫn thiếu một số yếu tố khá quan trọng như tệp mẫu, hình ảnh, tải lên, v.v.

Tất cả hình ảnh của bạn được lưu trữ trong thư mục tải lên trong thư mục / wp-content / của bạn. Mặc dù cơ sở dữ liệu có thông tin về hình ảnh nào được đính kèm với một bài đăng, nhưng sẽ vô ích nếu thư mục hình ảnh không có các tệp đó.

Thông thường người mới bắt đầu nghĩ rằng sao lưu cơ sở dữ liệu là tất cả những gì họ cần. Nó không phải là sự thật. Bạn cần có một bản sao lưu trang web đầy đủ bao gồm các chủ đề, plugin và hình ảnh của bạn.

Mặc dù hầu hết các công ty lưu trữ đều tuyên bố rằng họ có các bản sao lưu hàng ngày, chúng tôi khuyên bạn nên tự mình sao lưu dự phòng .

8.Nhập bản sao lưu cơ sở dữ liệu WordPress qua phpMyAdmin

PhpMyAdmin cũng cho phép bạn dễ dàng nhập cơ sở dữ liệu WordPress của mình. Chỉ cần khởi chạy phpMyAdmin và sau đó chọn cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết ‘Nhập’ từ menu trên cùng.

word image 170

Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào nút Chọn tệp và sau đó chọn tệp sao lưu cơ sở dữ liệu mà bạn đã tải xuống trước đó.

PhpMyAdmin bây giờ sẽ xử lý tải lên tệp sao lưu của bạn và nhập tệp đó vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo thành công.

word image 171

9. Kết

Như vậy chúng tôi xin tạm dừng bài viết ở đây, trong bài này chúng tôi chỉ đề cập đến 8 bước, bài tiếp theo sẽ đề cập đến 7 bước nữa. Các bạn nhớ đón phần 2 nhé.

Cảm ơn https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/beginners-guide-to-wordpress-database-management-with-phpmyadmin/

Đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888