Quan Ly Co So Du Lieu Wordpress Voi Phpmyadmin Phan 1 2

Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu WordPress Với Phpmyadmin ( Phần 2)

Trong bài viết hôm trước, chúng tôi đã đề cập đến bài viết 8 vấn đề của Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu WordPress Với Phpmyadmin ( Phần 1). Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ đề cập đến 7 vấn đề nữa về Quản lý cơ sở dữ liệu wordpress với phpmyadmin

Giờ bắt đầu thôi nào…

1.Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress của bạn trong phpMyAdmin

Sau một thời gian sử dụng WordPress, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ bị phân mảnh. Có các chi phí bộ nhớ làm tăng kích thước cơ sở dữ liệu tổng thể và thời gian thực hiện truy vấn của bạn.

MySQL đi kèm với một lệnh đơn giản cho phép bạn tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của mình. Chỉ cần truy cập phpMyAdmin và nhấp vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Điều này sẽ hiển thị cho bạn danh sách các bảng WordPress của bạn.

Nhấp vào liên kết kiểm tra Tất cả bên dưới bảng. Bên cạnh nó, có một menu thả xuống “With Selected”, bạn cần nhấp vào nó và chọn bảng Optimize.

word image 172

Điều này sẽ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu WordPress của bạn bằng cách chống phân mảnh các bảng đã chọn. Nó sẽ làm cho các truy vấn WordPress của bạn chạy nhanh hơn một chút và giảm một chút kích thước cơ sở dữ liệu của bạn.

2.Khắc phục sự cố WordPress bằng PhpMyAdmin

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, phpMyAdmin là một công cụ hữu ích để khắc phục sự cố và sửa một số lỗi và sự cố WordPress phổ biến .

Hãy cùng kiểm tra một số sự cố WordPress phổ biến có thể dễ dàng khắc phục bằng phpMyAdmin.

3.Đặt lại mật khẩu WordPress bằng PhpMyAdmin

Nếu bạn quên mật khẩu quản trị WordPress của mình và không thể khôi phục nó qua email bị mất mật khẩu , thì phương pháp này cho phép bạn nhanh chóng đặt lại mật khẩu WordPress.

Tôi sẽ lấy ví dụ về website nxthemes.com nhé. Đầu tiên, khởi chạy phpMyAdmin và chọn cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Thao tác này sẽ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn nơi bạn cần duyệt bên cạnh bảng wp_users .

word image 173

Lưu ý: Tên bảng trong cơ sở dữ liệu WordPress của bạn có thể có tiền tố bảng khác với tiền tố bảng mà chúng tôi đang hiển thị trong ảnh chụp màn hình.

Bây giờ bạn sẽ thấy các hàng trong bảng người dùng WordPress của mình. Tiếp tục và nhấp vào nút chỉnh sửa bên cạnh tên người dùng mà bạn muốn thay đổi mật khẩu.

word image 174

PhpMyAdmin sẽ hiển thị cho bạn một biểu mẫu với tất cả các trường thông tin người dùng.

Bạn sẽ cần xóa giá trị trong trường user_pass và thay thế nó bằng mật khẩu mới của mình. Bên dưới cột chức năng, chọn MD5 từ trình đơn thả xuống và nhấn vào Go nút.

word image 175

Mật khẩu của bạn sẽ được mã hóa bằng băm MD5 và sau đó nó sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Xin chúc mừng! Bạn đã thay đổi thành công mật khẩu WordPress của mình bằng phpMyAdmin.

Bây giờ một số bạn có thể tự hỏi tại sao chúng tôi chọn băm MD5 để mã hóa mật khẩu.

Trong phiên bản cũ hơn, WordPress đã sử dụng mã băm MD5 để mã hóa mật khẩu. Kể từ WordPress 2.5, nó bắt đầu sử dụng các công nghệ mã hóa mạnh hơn. Tuy nhiên, WordPress vẫn nhận ra MD5 để cung cấp khả năng tương thích ngược.

Ngay khi bạn đăng nhập bằng chuỗi mật khẩu được lưu trữ dưới dạng băm MD5, WordPress sẽ nhận ra nó và thay đổi nó bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa mới hơn.

4.Thêm người dùng quản trị mới vào WordPress bằng PhpMyAdmin

Giả sử bạn có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu WordPress nhưng không có quyền truy cập vào khu vực quản trị viên WordPress. Mặc dù bạn có thể thay đổi mật khẩu người dùng quản trị, nhưng nó sẽ ngăn người dùng quản trị khác sử dụng tài khoản của họ.

Một giải pháp dễ dàng hơn sẽ là thêm người dùng quản trị mới thông qua phpMyAdmin.

Đầu tiên, bạn cần khởi chạy phpMyAdmin và sau đó chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình. Thao tác này sẽ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn, nơi bạn cần nhấp vào liên kết ‘Duyệt qua’ bên cạnh bảng wp_users.

word image 176

phpMyAdmin bây giờ sẽ hiển thị cho bạn các hàng bên trong bảng wp_users. Hãy tiếp tục và nhấp vào liên kết ‘Chèn’ từ menu trên cùng.

word image 177

Thao tác này sẽ hiển thị một biểu mẫu mà bạn cần điền để thêm người dùng mới vào trang web WordPress của mình.

word image 178

Đây là cách bạn cần điền vào từng trường trong biểu mẫu này.

ID – Bạn có thể bỏ qua cái này vì nó được tạo tự động.

user_login 

Đây sẽ là tên người dùng WordPress của bạn mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập.

user_pass 

Đây là mật khẩu WordPress của bạn, bạn cần nhập mật khẩu và chọn MD5 trong cột chức năng.

user_nicename 

Đây là tên người dùng thân thiện với URL mà bạn có thể sử dụng làm tên đăng nhập của mình.

user_email

Nhập địa chỉ email hợp lệ vì bạn có thể cần địa chỉ này để nhận email thông báo đặt lại mật khẩu và WordPress.

user_url 

Thêm URL trang web của bạn hoặc bạn có thể để trống.

user_registered 

Bạn cần chọn CURRENT_TIME trong cột chức năng để tự động chèn giờ hiện tại vào đây.

user_activation_key

Bạn có thể để trống trường này cũng như nó được sử dụng để phê duyệt đăng ký người dùng.

user_status 

Bạn cũng có thể để trống trường này.

display_name

Bạn có thể nhập tên đầy đủ của người dùng mà bạn muốn hiển thị trên các bài báo. Bạn cũng có thể để trống.

Sau khi điền vào biểu mẫu, hãy nhấp vào nút Go để chèn nó vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. PhpMyAdmin bây giờ sẽ chạy truy vấn MySQL để chèn dữ liệu.

Chúng tôi đã thêm người dùng, nhưng người dùng đó không có vai trò người dùng quản trị viên trên trang web WordPress của bạn. Giá trị này được lưu trong một bảng khác có tên wp_usermeta .

Trước khi có thể đặt người dùng này làm quản trị viên, chúng tôi sẽ cần tìm ID người dùng. Chỉ cần nhấp vào liên kết ‘Duyệt qua’ bên cạnh bảng wp_users và bạn sẽ thấy một hàng chứa người dùng mới được thêm của bạn với ID người dùng của họ.

word image 179

Ghi lại ID người dùng vì bạn sẽ cần nó trong bước tiếp theo.

Bây giờ, hãy mở bảng wp_usermeta bằng cách nhấp vào liên kết Duyệt bên cạnh nó.

word image 180

Tiếp theo, bạn cần nhấp vào liên kết Chèn ở trên cùng để thêm một hàng mới vào bảng.

word image 181

Bây giờ bạn sẽ thấy một biểu mẫu để nhập một hàng mới. Đây là nơi bạn sẽ cho WordPress biết rằng người dùng bạn đã tạo trước đó có vai trò người dùng quản trị viên.

word image 182

Đây là cách bạn sẽ điền vào biểu mẫu này.

umeta_id

Bạn cần để trống vì nó được điền tự động.

user_id 

Nhập ID người dùng bạn đã sao chép trước đó.

meta_key 

Bạn cần nhập wp_capabilities vào trường này. Tuy nhiên, bạn có thể cần phải thay thế wp_ nếu tên bảng WordPress của bạn sử dụng tiền tố khác.

meta_value 

Bạn cần nhập giá trị tuần tự sau:
a:1:{s:13:”administrator”;s:1:”1″;}

Cuối cùng, nhấp vào nút Go để lưu các thay đổi của bạn.

Tiếp theo, chúng ta cần thêm một hàng khác để xác định cấp độ người dùng. Nhấp vào liên kết Chèn trên menu trên cùng để thêm một hàng khác vào bảng usermeta.

word image 183

5.Thay đổi tên người dùng WordPress qua PhpMyAdmin

Bạn có thể nhận thấy rằng mặc dù WordPress cho phép bạn thay đổi tên đầy đủ hoặc biệt hiệu của người dùng, nhưng nó không cho phép bạn thay đổi tên người dùng.

Giờ đây, rất nhiều người dùng chọn tên người dùng trong quá trình cài đặt mà sau này họ có thể muốn thay đổi. Đây là cách bạn có thể thực hiện việc này thông qua phpMyAdmin.

Lưu ý: có một cách dễ dàng hơn để thay đổi tên người dùng WordPress bằng cách sử dụng plugin .

Đầu tiên, bạn cần khởi chạy phpMyAdmin từ bảng điều khiển cPanel của tài khoản lưu trữ của mình. Sau đó, bạn cần chọn cơ sở dữ liệu WordPress của mình.

PhpMyAdmin sẽ hiển thị các bảng cơ sở dữ liệu WordPress của bạn. Bạn cần nhấp vào liên kết ‘Duyệt qua’ bên cạnh bảng wp_users .

word image 184

Bảng này bây giờ sẽ liệt kê tất cả những người dùng đã đăng ký trên trang web của bạn. Nhấp vào liên kết chỉnh sửa bên cạnh tên người dùng mà bạn muốn thay đổi.

word image 185

PhpMyAdmin bây giờ sẽ hiển thị cho bạn dữ liệu người dùng. Bạn cần tìm trường user_login và thay đổi giá trị thành tên người dùng bạn muốn sử dụng.

word image 186

Đừng quên nhấp vào nút Bắt đầu để lưu các thay đổi của bạn. Bây giờ bạn có thể truy cập trang web của mình và đăng nhập bằng tên người dùng mới.

6.Kết

Trước khi đi sâu vào vấn đề này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi trang web đều có thể bị tấn công. Tuy nhiên, có một số biện pháp bạn có thể thực hiện để làm cho nó khó hơn một chút.

Điều đầu tiên bạn có thể làm là thay đổi tiền tố cơ sở dữ liệu WordPress . Điều này có thể làm giảm đáng kể khả năng bị tấn công SQL injection vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn vì thường các tin tặc nhắm mục tiêu hàng loạt các trang web mà chúng đang nhắm mục tiêu tiền tố bảng wp_ mặc định.

Bạn nên luôn chọn tên người dùng và mật khẩu mạnh cho người dùng MySQL của mình. Điều này sẽ khiến ai đó khó truy cập vào cơ sở dữ liệu WordPress của bạn.

Để bảo mật WordPress, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên sử dụng Sucuri . Đây là plugin bảo mật WordPress tốt nhất có thể bắt bất kỳ nỗ lực nào đối với việc tiêm MySQL ngay cả trước khi nó đến trang web của bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn học quản lý cơ sở dữ liệu WordPress và cách sử dụng phpMyAdmin.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này,cảm ơn https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/beginners-guide-to-wordpress-database-management-with-phpmyadmin/ đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888