Đối với VFFTECH, chúng tôi luôn đề cao tính bảo mật thông tin của khách hàng. Song song với đó là mang lại hiệu quả cho khách hàng.

Nhưng thông tin mà chúng tôi phải bảo mật với khách hàng đó là: Ngày sinh , độ tuổi, giới tính…và những thông tin như số tài khoản, ngân hàng thanh toán, đơn hàng, thông tin hợp đồng…

Chúng tôi cam kết với quý khách hàng đó là: không trao đổi hay mua bán tất cả các thông tin của khách chàng cho đối tác khác. Ngoài ra, nếu như chúng tôi sẽ xóa hoặc thay đổi thông tin nếu quý khách hàng yêu cầu.

Trong quá trình làm việc, tất cả thông tin mà khách hàng cấp cho chúng tôi, thì chúng tôi sử dụng những thông tin đó với mục đích là phục vụ dự án của quý khách hàng. Ngoài ra chúng tôi không sử dụng những thông tin đó cho mục đích cá nhân. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.