Configuration Testing 1

Configuration Testing là gì? Các trường hợp thử nghiệm mẫu

1.Configuration Testing là gì?

Configuration Testing được định nghĩa là một loại kiểm tra phần mềm, kiểm tra một ứng dụng với nhiều sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng để tìm ra các cấu hình tối ưu mà hệ thống có thể hoạt động mà không có bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào.

Như đã thảo luận ở trên, Configuration Testing là một kiểm thử phần mềm trong đó ứng dụng đang được kiểm tra phải được kiểm tra bằng cách sử dụng kết hợp nhiều Phần mềm và Phần cứng.

Xem thêm

Các loại Testing, 50 ví dụ về các loại Testing khác nhau 2020

Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020

Alpha Testing và Beta Testing : Sự khác biệt là gì?

Alpha Testing là gì? Ví dụ về Alpha Testing cho Newbie

User Acceptance Testing ( UAT) Là Gì? 11 Vấn Đề Của UAT

word image 44

2.Ví dụ về Configuration Testing

Hãy hiểu điều này với một ví dụ về ứng dụng máy tính để bàn:

Nói chung, các ứng dụng máy tính để bàn sẽ có 2 tầng hoặc 3 tầng, ở đây chúng ta sẽ xem xét ứng dụng máy tính để bàn 3 tầng được phát triển bằng Asp.Net và bao gồm máy khách, máy chủ logic nghiệp vụ và máy chủ cơ sở dữ liệu trong đó mỗi thành phần hỗ trợ các nền tảng được đề cập dưới đây.

 • Nền tảng máy khách – Windows XP, Window7 OS, windows 8 OS, v.v.
 • Nền tảng máy chủ – Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012R2
 • Cơ sở dữ liệu –SQL Sever 2008, SQL Server 2008R2, SQL Server 2012, v.v.

Người thử nghiệm phải kiểm tra Sự kết hợp giữa Máy khách, Máy chủ và Cơ sở dữ liệu với sự kết hợp của các nền tảng và phiên bản cơ sở dữ liệu nêu trên để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động bình thường và không bị lỗi.

Configuration Testing không chỉ giới hạn ở phần mềm mà còn có thể áp dụng cho Phần cứng, đó là lý do tại sao nó còn được gọi là Configuration Testing phần cứng, nơi chúng tôi kiểm tra các thiết bị phần cứng khác nhau như máy in, máy quét, web cam, v.v. hỗ trợ ứng dụng đang được kiểm tra.

word image 45

3.Điều kiện tiên quyết để Configuration Testing

Đối với bất kỳ dự án nào trước khi bắt đầu với Configuration Testing, chúng tôi phải tuân theo một số điều kiện tiên quyết

 • Tạo ma trận bao gồm các kết hợp khác nhau của cấu hình phần mềm và phần cứng
 • Ưu tiên các cấu hình vì khó kiểm tra tất cả các cấu hình
 • Kiểm tra mọi cấu hình dựa trên mức độ ưu tiên.

4.Mục tiêu của Configuration Testing

Mục tiêu của Configuration Testing

 • Xác thực ứng dụng để xác định xem nó có đáp ứng các yêu cầu về cấu hình hay không
 • Gây ra lỗi theo cách thủ công giúp xác định các lỗi không được tìm thấy một cách hiệu quả trong quá trình thử nghiệm (Ví dụ: thay đổi cài đặt khu vực của hệ thống như Múi giờ, Ngôn ngữ, Định dạng ngày giờ, v.v.)
 • Xác định cấu hình tối ưu của ứng dụng đang thử nghiệm.
 • Phân tích hiệu suất hệ thống bằng cách thêm hoặc sửa đổi các tài nguyên phần cứng như Load Balancers, tăng hoặc giảm kích thước bộ nhớ, kết nối các kiểu máy in khác nhau, v.v.
 • Phân tích Hiệu quả của hệ thống dựa trên mức độ ưu tiên, mức độ hiệu quả của các bài kiểm tra với các nguồn lực sẵn có để đạt được cấu hình hệ thống tối ưu.
 • Xác minh hệ thống trong Môi trường phân tán theo địa lý để xác minh mức độ hiệu quả của hệ thống.

Đối với Ví dụ: Máy chủ ở vị trí khác và máy khách ở vị trí khác, hệ thống sẽ hoạt động tốt bất kể cài đặt hệ thống.

 • Xác minh xem các lỗi có thể tái tạo dễ dàng như thế nào bất kể các thay đổi cấu hình.
 • Đảm bảo có thể theo dõi các mục ứng dụng như thế nào bằng cách ghi lại và duy trì các phiên bản dễ nhận dạng.
 • Xác minh mức độ quản lý của các mục ứng dụng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm.

5.Cách thực hiện Configuration Testing

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về chiến lược cần tuân theo đối với các loại Configuration Testing và có hai loại Configuration Testing như được đề cập bên dưới

 • Configuration Testing phần mềm
 • Configuration Testing phần cứng

5.1 Configuration Testing phần mềm

Configuration Testing phần mềm là kiểm tra ứng dụng đang được kiểm tra với nhiều hệ điều hành, các bản cập nhật phần mềm khác nhau, v.v. Configuration Testing phần mềm rất tốn thời gian vì cần thời gian để cài đặt và gỡ cài đặt các phần mềm khác nhau được sử dụng để kiểm tra.

Một trong những cách tiếp cận được áp dụng để Configuration Testing phần mềm là kiểm tra trên máy ảo. Máy ảo là một môi trường được cài đặt trên phần mềm và hoạt động giống như một Phần cứng vật lý và người dùng sẽ có cảm giác giống như một máy vật lý. Máy ảo mô phỏng cấu hình thời gian thực.

Thay vì cài đặt và gỡ cài đặt phần mềm trên nhiều máy vật lý gây tốn thời gian, tốt hơn hết là bạn nên cài đặt ứng dụng / phần mềm đó trong máy ảo và tiếp tục thử nghiệm. Quá trình này có thể được thực hiện bằng cách có nhiều máy ảo, điều này giúp đơn giản hóa công việc của người kiểm tra

Configuration Testing phần mềm thường có thể bắt đầu khi

 • Yêu cầu về khả năng cấu hình được kiểm tra được chỉ định
 • Môi trường thử nghiệm đã sẵn sàng
 • Nhóm kiểm tra được đào tạo tốt về Configuration Testing
 • Bản dựng được phát hành là đơn vị và đã vượt qua thử nghiệm Tích hợp

Chiến lược kiểm tra điển hình được tuân theo để kiểm tra Configuration Testing phần mềm là chạy bộ kiểm tra chức năng trên nhiều cấu hình phần mềm để xác minh xem ứng dụng được kiểm tra có hoạt động như mong muốn mà không có bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào hay không.

Một chiến lược khác là đảm bảo hệ thống đang hoạt động tốt bằng cách làm thủ công các trường hợp thử nghiệm và xác minh tính hiệu quả.

5.2 Thí dụ:

Giả sử có một Ứng dụng ngân hàng, ứng dụng này phải được kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt khi ứng dụng được lưu trữ trong môi trường có tất cả các điều kiện tiên quyết, nó có thể vượt qua bài kiểm tra đơn vị và tích hợp trong phòng thí nghiệm thử nghiệm.

Nhưng nếu cùng một ứng dụng được cài đặt ở một nơi khách hàng và các máy thiếu một số bản cập nhật của phần mềm hoặc các phiên bản mà ứng dụng phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp thì có khả năng ứng dụng đó bị lỗi. 

Để tránh tình huống này, bạn nên không thực hiện các bài kiểm tra theo cách thủ công bằng cách loại bỏ một số yêu cầu về khả năng cấu hình và sau đó tiến hành kiểm tra.

word image 46

5.3 Configuration Testing phần cứng

Configuration Testing phần cứng thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm, nơi chúng tôi tìm thấy các máy vật lý có phần cứng khác nhau được gắn vào chúng.

Bất cứ khi nào một bản dựng được phát hành, phần mềm phải được cài đặt trong tất cả các máy vật lý có phần cứng được gắn vào và bộ thử nghiệm phải được chạy trên mỗi máy để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động tốt.

Để thực hiện tác vụ trên, cần phải nỗ lực đáng kể để cài đặt phần mềm trên mỗi máy, gắn phần cứng và chạy thủ công hoặc thậm chí để tự động hóa quy trình nói trên và chạy bộ thử nghiệm.

Ngoài ra, trong khi thực hiện Configuration Testing phần cứng, chúng tôi chỉ định loại phần cứng cần kiểm tra và có rất nhiều phần cứng và thiết bị ngoại vi của máy tính khiến chúng tôi không thể chạy tất cả chúng. 

Vì vậy, nhiệm vụ của người kiểm tra là phân tích phần cứng nào được người dùng sử dụng chủ yếu và cố gắng thực hiện kiểm tra dựa trên mức độ ưu tiên.

6.Các trường hợp thử nghiệm mẫu

Hãy xem xét một Kịch bản Ngân hàng để kiểm tra khả năng tương thích của phần cứng. Ứng dụng Ngân hàng được kết nối với Máy đếm tiền phải được thử nghiệm với các mẫu khác nhau như Rolex, Strob, Maxsell, StoK, v.v.

Hãy lấy một số trường hợp thử nghiệm mẫu để kiểm tra Máy đếm ghi chú

 • Xác minh kết nối của ứng dụng với mô hình Rolex khi các điều kiện tiên quyết KHÔNG được cài đặt
 • Xác minh kết nối của ứng dụng với mô hình Rolex khi các điều kiện tiên quyết được cài đặt
 • Xác minh xem hệ thống có đếm các ghi chú chính xác hay không
 • Xác minh xem hệ thống có đếm sai các ghi chú không
 • Xác minh các ghi chú giả mạo
 • Xác minh thời gian phản hồi
 • Xác minh xem các ghi chú giả có được phát hiện hay không, v.v.

Các trường hợp thử nghiệm trên là dành cho một kiểu máy và phải thử nghiệm tương tự với tất cả các kiểu máy hiện có trên thị trường bằng cách thiết lập chúng trong phòng thí nghiệm thử nghiệm. Do đó, bạn nên thuê ngoài việc Configuration Testing phần cứng cho các tổ chức chuyên về chúng.

7.Tóm lược:

Trong kỹ thuật phần mềm, Configuration Testing nên được coi trọng như các loại kiểm thử khác. Nếu không thực hiện Configuration Testing, rất khó để phân tích hiệu suất hệ thống tối ưu và phần mềm cũng có thể gặp phải các vấn đề tương thích mà nó được cho là chạy trên đó.

Chúc các bạn thu thập được nhiều thông tin từ bài viết này, cảm ơn https://www.guru99.com/configuration-testing.html đã cho chúng tôi tham khảo bài viết này.

0935 45 3888