thuat toan cho lap trinh 2

10 Thuật Toán Hàng Đầu Được Sử Dụng Trong Lập Trình

Thế giới hiện tại đang trải qua một sự phát triển vượt bậc về phát triển công nghệ. Những cải tiến mới đang được giới thiệu hàng ngày. Mẹ của những phát triển này thường là sự phát minh và đổi mới của các chương trình cổ điển hoàn toàn tiên tiến và vận dụng các xu hướng công nghệ đang diễn ra. 

Tuy nhiên, thành công của các chương trình này là do mã hóa và thuật toán được sử dụng để phát triển các chương trình cạnh tranh như vậy. Vì vậy, để một chương trình thành công và hoàn chỉnh, việc khai thác một thuật toán phù hợp và chính xác là điều bắt buộc. 

Hãy thảo luận về 10 thuật toán hàng đầu hoặc các lớp của các thuật toán được sử dụng rộng rãi trong lập trình và phát triển.

I.10 Thuật toán hàng đầu được sử dụng trong lập trình

1.  Hashing

Hiện đang tham gia vào việc phát hiện và xác định dữ liệu thích hợp theo khóa và ID, tra cứu băm là một kỹ thuật được sử dụng. Với các vai trò mở rộng trong việc phát hiện lỗi, quản lý bộ đệm, mật mã và tra cứu hiệu quả, hàm băm ánh xạ các khóa thích hợp đến các giá trị với hiệu quả chính xác. Hàm cũng có thể được sử dụng như một mã định danh duy nhất cho một số tập dữ liệu nhất định và các phép tính toán học của nó có thể cho phép tạo các giá trị dữ liệu không va chạm. Thông thường nó được áp dụng trong các bộ định tuyến để lưu trữ địa chỉ IP.

word image

2. Thuật toán tìm kiếm

Các thuật toán tìm kiếm có thể được áp dụng cho cấu trúc dữ liệu tuyến tính hoặc cấu trúc dữ liệu đồ họa . Các thuật toán tìm kiếm tuyến tính còn được gọi là tìm kiếm nhị phân được sử dụng để thực hiện các tìm kiếm hiệu quả trên các tập dữ liệu đã được sắp xếp với hàm phức tạp thời gian là O (log N). Tìm kiếm nhị phân chia danh sách thành một nửa cho đến khi nó định vị được mục cần thiết và thường được sử dụng để gỡ lỗi git bisection.

Còn được gọi là Tìm kiếm Thứ nhất Độ sâu / Độ rộng, các thuật toán cho cấu trúc dữ liệu đồ họa là các hàm tìm kiếm có hỗ trợ dạng biểu đồ hoặc dạng cây để định vị các tập dữ liệu cần thiết trong mô hình cây ngang. BFS phổ biến trong các công cụ tìm kiếm, cũng được sử dụng để xây dựng các bot trong trí tuệ nhân tạo cũng như xác định vị trí các con đường ngắn nhất giữa hai thành phố.

word image 1

3. Sắp xếp các thuật toán

Các thuật toán sắp xếp thường được phát triển để sắp xếp dữ liệu một cách có tổ chức. Trong thuật toán QuickSort, các thành phần dữ liệu được so sánh với nhau để xác định thứ tự tương ứng của chúng. Nó có độ phức tạp về thời gian là O (nLogn) để thực hiện đủ phép so sánh. Tuy nhiên, Radix Sort là một kỹ thuật nhanh hơn Quick Sort vì nó sắp xếp các phần tử trong một mô hình tuyến tính với độ phức tạp thời gian O (n). Tính đơn giản của thuật toán làm cho việc thực hiện các loại đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều. Các thuật toán sắp xếp khác bao gồm sắp xếp hợp nhất, sắp xếp nhóm và sắp xếp đếm.

word image 2

4. Thuật toán lập trình động

Lập trình động thường là một chức năng giải quyết vấn đề thông minh tách các
vấn đề phức tạp thành các bài toán con nhỏ hơn, giải quyết chúng sau đó xây dựng trở lại vấn đề phức tạp với bộ nhớ các kết quả nhỏ hơn để đưa ra câu trả lời cho vấn đề phức tạp. Tích hợp để ghi nhớ cho phép lưu trữ ký ức về các vấn đề đã giải trước đó, lần sau cùng một vấn đề xuất hiện, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn nhiều.

word image 3

5. Phân tích liên kết

Thường được sử dụng trong mạng, phân tích liên kết cung cấp khả năng tương quan giữa các thực thể khác nhau trong một miền rất quan trọng đối với các công cụ tìm kiếm. Thuật toán sử dụng một biểu diễn đồ họa và một ma trận phức tạp liên kết các cơ sở tương tự trong các miền hiện tại. Phân tích liên kết phổ biến trong các công cụ tìm kiếm như Google, cũng như trong các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, nơi các tìm kiếm mở rộng được thực hiện.

Ví dụ tôi muốn phân tích liên kết này: https://wpmarketplace.net/thiet-ke-web-tron-goi-gia-re/

Để kiểm tra những chỉ số như UR, DR hay TF, CF..có ảnh hưởng gì đến kết quả trong cônzg cụ tìm kiếm hay không?

6. Thuật toán số học Modulo

Nhiều thuật toán mật mã phức tạp thực sự dựa trên số học mô-đun khá đơn giản . Trong số học mô-đun, các số chúng ta đang xử lý chỉ là số nguyên và các phép toán được sử dụng là cộng, trừ, nhân và chia. Sự khác biệt duy nhất giữa số học mô-đun và số học bạn đã học ở trường tiểu học của mình là trong số học mô-đun, tất cả các phép toán được thực hiện liên quan đến một số nguyên dương, tức là mô-đun.

Ví dụ:

Thuật toán Euclid cơ bản và mở rộng

Chức năng tẩm bổ của Euler

Luỹ thừa mô-đun

Mô-đun đa nhân nghịch đảo

Giới thiệu định lý phần dư Trung Quốc

Định lý phần dư Trung Quốc và triển khai nghịch đảo Modulo

7. Thuật toán so khớp và phân tích cú pháp chuỗi

Quá trình tạo các mẫu đối sánh luôn quan trọng trong bất kỳ miền và phần tử mạng nào. Các thuật toán đối sánh chuỗi được sử dụng trong các tình huống mà các mẫu phải khớp trong một chuỗi dài hoặc khi yêu cầu xác nhận một chuỗi bằng cách phân tích cú pháp trên một giới hạn được xác định trước. Các thuật toán so khớp và chuyển này thường được sử dụng trong phát triển web cho URL

8. Thuật toán biến đổi Fourier

Fourier Transform và Fast Fourier Transform là những thuật toán đơn giản nhưng rất mạnh mẽ. Chúng được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số của chúng và ngược lại. Toàn bộ mạng kỹ thuật số bao gồm internet, WiFi, điện thoại, máy tính, bộ định tuyến, vệ tinh, sử dụng các thuật toán này theo cách này hay cách khác để hoạt động. Đây là những thuật toán phải biết cho chương trình cấp bằng điện tử, máy tính hoặc viễn thông.

9. Bộ rời rạc

Tập hợp phân tách là cấu trúc dữ liệu đóng vai trò là cấu trúc trợ giúp trong một thuật toán để biểu diễn nhiều tập hợp trong một mảng riêng lẻ, với mỗi mục là thành viên của một trong nhiều tập hợp. Do đó, các bộ rời rạc đại diện cho các thành phần được kết nối trong các thuật toán đồ thị cũng như phân đoạn một hình ảnh.

10. Dữ liệu số nguyên

Thuật toán phân tích nhân tử số nguyên là một thuật toán toán học cung cấp hướng dẫn từng bước về cách lấy các thừa số nguyên tố của một số tổng hợp. Thuật toán này giải quyết các vấn đề phức tạp trong nền tảng mật mã yêu cầu tính toán các số nguyên tổng hợp lớn.

 

0935 45 3888