Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020

Bạn đã bao giờ nghe qua nghề tester chưa nhỉ? Trong Tester được chia làm nhiều giai đoạn nư: QA, AC, Manual Tester….Mỗi ngành nghề đều có một hình thức …

Tester là làm gì? 10 Vấn đề của Tester phần mềm 2020 Đọc thêm »